Home Tags Chất lượng

Tag: chất lượng

Không đạt kiểm định 3 năm liên tiếp có thể bị...

Trong đó tiêu chuẩn về kết quả đào tạo, đánh giá khả năng có việc làm và mức độ hài lòng của các bên...

MOST COMMENTED

Năm 2018 có thể chỉ triển khai chương trình giáo dục...

Theo tổng hợp ý kiến về dự thảo chương trình mới và giải trình của Ban Phát triển chương trình, đến ngày 2.5 nhiều...

HOT NEWS