Home Tags Chiếc lưỡi cày không đơn thuần là tinh hoa của nền nông nghiệp trên núi đá mà còn là niềm tự hào của dân tộc họ bởi cho đến bây giờ

Tag: chiếc lưỡi cày không đơn thuần là tinh hoa của nền nông nghiệp trên núi đá mà còn là niềm tự hào của dân tộc họ bởi cho đến bây giờ

Kỳ 4: Đúc lưỡi cày – Tin Đào Tạo

Cha con ông Chứ Dung Xíu và Chứ Mí Cho luyện thép đúc lưỡi cày - Ảnh: NGỌC HIỂN Nghề tự biết “Nhóm đàn ông họ...

MOST COMMENTED

Bốn rào cản trên con đường tự chủ đại học ở...

LTS: Tự chủ trường đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện những phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải...

HOT NEWS