Home Tags Chương trình song bằng

Tag: chương trình song bằng

Thí sinh thi bằng tiếng Anh để vào lớp 10 hệ...

Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra công văn chỉ dẫn tuyển sinh vào lớp 10 song bằng học chương...

Thí sinh thi bằng tiếng Anh để vào lớp 10 hệ...

Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra sức văn hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 song bằng học chương...

MOST COMMENTED

9 học sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ thi lớp 10...

Theo đó, toàn thành phố Hà Nội có 9 thí sinh đạt 60 điểm. Thí sinh còn lại trong "top" 10 đạt 59,5 điểm. 8/10 thí...

HOT NEWS