Home Tags Công việc

Tag: công việc

Bạn có mắc bệnh ‘nghiện’ công việc?

Không có thời gian cho gia đình. Bạn lạnh lùng với các thành viên trong gia đình và toàn bộ người thường xuyên phản...

Cách phân biệt work, job và career

1. Job Job là danh từ chỉ một vị trí, nhiệm vụ cụ thể, gọi chung là nghề nghiệp. Ví dụ: - Apply for a job: Xin việc. -...

Cách trả lời câu hỏi ‘Where do you work?’

I work: - in a factory (khiến cho việc trong nhà máy). - in a địa chỉ (trong một liên hệ). - in an office (làm cho...

MOST COMMENTED

Đáp án bài toán ‘giải mã kim tự tháp’

Đề bài: Một kim tự tháp có 5 tầng gồm 15 căn phòng được đánh số theo một quy luật toán học, trong đó 10...

HOT NEWS