Home Tags Cụm từ tiếng Anh

Tag: cụm từ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh sở hữu ‘heart’

một. Pour one’s heart out lớn someone   Tỉ dụ: I wish you would pour your heart out lớn someone. You need to get these feelings out. (Tôi mong...

MOST COMMENTED

Ngôi trường chỉ có duy nhất 1 học sinh

Cả ngôi trường rộng chỉ có duy nhất một học sinh là bé Đỗ Gia Khất - Ảnh chụp màn hình China Daily Đổi lại,...

HOT NEWS