Home Tags Đại học Đông Á

Tag: Đại học Đông Á

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ...

Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Kỹ thuật thực phẩm - Sinh vật học theo 2 phương thức. 1 là...

Đại học Đông Á tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu năm 2017

Bảng chỉ tiêu trong 14 ngành chính của Đại học Đông Á: STT Ngành Chỉ tiêu một Điều dưỡng 500 2 Luật Kinh tế 200  3 Kiến trúc 100  4 Kỹ thuật công nghệ Xây dựng 250  5 Khoa học khoa...

MOST COMMENTED

Chính quyền bắt buộc đền bù dân 2 tỉ đồng vì...

Bà Nguyễn Thị Nga mang xấp đơn khiếu năn nỉ, khiếu kiện gần 10 năm nay - Ảnh: Đức Trong Chọn đất đúng luật cũng...

HOT NEWS