Home Tags đề thi quốc tế

Tag: đề thi quốc tế

Đáp án bài toán ‘mảnh giấy đánh số’ có thể khiến...

Đề bài:  Tom có 12 mảnh giấy được đánh số lần lượt là 2; 2; 2; 2,5; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,5; 4 và...

Bài toán ‘mảnh giấy đánh số’ có thể khiến bạn điên...

Ảnh minh họa. Tom có 12 mảnh giấy được đánh số lần lượt là 2; 2; 2; 2,5; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,5; 4...

MOST COMMENTED

Những phương pháp nói thay thế ‘Nice to meet you’

Chúng ta thường đề cập "Nice lớn meet you" lúc gặp ai đó lần đầu tiên. Do đó, câu kể này với vai trò...

HOT NEWS