Home Tags De thi thu

Tag: de thi thu

Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2017 – THPT Tăng...

Câu một: Trong cấu trúc nhiễm nhan sắc thể của sinh vật nhân thực, công ty cấu trúc gồm 1 đoạn ADN cất 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân...

Đề thi thử THPT Nhà nước môn Hóa – Chuyên Lam...

Câu Một: Alanin với công thức là:A. (COOCH3)2 B. NH2CH(CH3)COOHC. NH2CH2CH2COOH D. C6H5NH2Câu 2: Chất nào sau đây với tính bazo mạnh hơn C2H5NH2 ?A. NH3 B. CH3NH2 C. C6H5NH2 D. CH3NHCH3Câu 3: Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2017 –...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.1. She...

Đề thi thử THPTQG môn Hóa – THPT Chuyên Bạc Liêu...

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Gia Lai...

Câu một: Để làm cho mềm nước mang tính cứng nhất thời ta với thể sử dụngA. Na2SO4. B. NaNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.Câu...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên...

Câu Một: Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây:A. HNO3 loãng nguội. B. HCl loãng nóng. C. HNO3 loãng nóng. D. H2SO4 đặc nóng.Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn mang...

Đề thi thử THPT Nhà nước môn Sinh – THPT Sa...

Câu 3. Công đoạn hình thành những đặc điểm thích nghi của quần thể sinh vật chịu sự chi phối của:A. Đột biến, giao cấu và...

Đề thi thử THPT Nhà nước môn tiếng Anh 2017 –...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that...

MOST COMMENTED

Hãy dừng ngay những việc sau đây để có một cuộc...

Quá nhiều cám dỗ cho sinh viên, có quá nhiều khó khăn khi phải bắt đầu với cuộc sống mới. Bạn cảm thấy cuộc...

HOT NEWS