Home Tags đổi mới chương trình

Tag: đổi mới chương trình

Với thể lùi thời gian ứng dụng chương trình giáo dục...

Tại buổi làm cho việc mang Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ biến ngày 30/5, Phó thủ...

Sở hữu thể lùi thời khắc áp dụng sách giáo khoa...

Ngày 30.5, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khiến cho việc có Ban Chỉ đạo đổi mới chương...

Với thể lùi thời điểm thực hành chương trình phổ quát...

Tại buổi khiến việc, ông Vũ Đức Đam lưu ý: “Tinh thần là phải chấp hành nghiêm quyết nghị của Quốc hội nhưng trên...

MOST COMMENTED

Cơ hội trở thành tình nguyện viên quốc tế

Thông qua chương trình, sinh viên sẽ hoạt động trong các dự án do AIESEC xây dựng. Các dự án này hướng đến 17...

HOT NEWS