Home Tags Đức Anh

Tag: Đức Anh

Tham vấn xin học, tập sự và khiến cho việc tại...

Ngoài ra, sự kiện còn giúp sinh viên tậu hiểu về du học thế nào để thành công, học gì dễ ứng tuyển, khiến...

Hội thảo trường Trinity College và Melbourne Univeristy, Australia

Sự kiện diễn ra vào thời gian và địa điểm sau: - 17h-19h ngày 23/5 tại khách sạn Sài Gòn Ban Mê, số 1-3 Phan...

MOST COMMENTED

Đề thi thử THPT Nhà nước môn Hóa – Chuyên Lam...

Câu Một: Alanin với công thức là:A. (COOCH3)2 B. NH2CH(CH3)COOHC. NH2CH2CH2COOH D. C6H5NH2Câu 2: Chất nào sau đây với tính bazo mạnh hơn C2H5NH2 ?A. NH3 B. CH3NH2 C. C6H5NH2 D. CH3NHCH3Câu 3: Polime nào sau đây mang cấu trúc mạch...

HOT NEWS