Home Tags Giáo dục nghề nghiệp

Tag: giáo dục nghề nghiệp

Khuyến khích tổ chức mở trường để huấn luyện nhân công

Theo ấy, tổ chức được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tập huấn nhân công trực tiếp cho hoạt động sản...

Chương trình giáo dục nghề nghiệp: Ít nhất 50% thời lượng...

Đây là một trong những nội dung thảo luận quan trọng tại hội nghị Đánh giá công tác tuyển sinh, tổ chức thi tốt...

MOST COMMENTED

Xe buýt thường chạy chung làn buýt nhanh trong tháng 5

Ông Hải cho hay, sau chỉ đạo nghiên cứu thí điểm cho buýt thường chạy chung làn buýt nhanh của lãnh đạo thành phố,...

HOT NEWS