Home Tags Lóe lên hi vọng bắt chước được quá trình tự nhiên này để tạo ra giải pháp công nghiệp phân hủy nhựa dẻo.

Tag: lóe lên hi vọng bắt chước được quá trình tự nhiên này để tạo ra giải pháp công nghiệp phân hủy nhựa dẻo.

Sâu bướm và giải pháp sinh học phân hủy túi ni...

Nhà khoa học Federica Bertocchini - Ảnh: CSIC Communication Phát hiện này là một may mắn tình cờ. Sáp sâu (ấu trùng của bướm) thường được...

MOST COMMENTED

Đáp án bài toán lớp 10 thử thách trí thông minh

Cho một đĩa tròn bán kính 10 cm tiếp xúc tại điểm 12 giờ của một đồng hồ bán kính 20 cm. Đĩa tròn...

HOT NEWS