Home Tags Mẫu câu nên biết

Tag: mẫu câu nên biết

15 câu phải biết lúc họp bằng tiếng anh

1.Hello everyone. Thank you for coming today. Chào đa số người. Cảm ơn vì đã mang mặt tại buổi họp hôm nay. 2. Everyone has arrived...

MOST COMMENTED

HOT NEWS