Home Tags Phân biệt

Tag: phân biệt

Phân biệt ‘on time’ và ‘in time’

Mùa hè đến, tương lai cả tổ chức sẽ đi picnic. Tất cả người hẹn nhau 5h30 với mặt để 5h45 xe bắt đầu...

Phân biệt ‘communication’ và ‘communications’

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ cách phân biệt "communication" và "communications".  "Communication" là giao tiếp, sự trao đổi thông tin giữa các...

MOST COMMENTED

‘Thang’ trong tiếng Anh

Thang để bắc trèo lên tường, lên cây gọi là "ladder". Từ này khác cái muôi múc canh - "ladle" chủ yếu ở nguyên...

HOT NEWS