Home Tags Phương pháp học tập

Tag: phương pháp học tập

Giáo dục tại nhà ở Mỹ phát triển như thế nào

Trong quá khứ, tất cả trẻ em trên thế giới đều được giáo dục tại nhà. Tuy nhiên, khoảng 150 năm trước, các bang...

MOST COMMENTED

Chương trình mới: Lớp 1 sẽ học thế nào? – Tuổi...

So với chương trình hiện hành, số môn học lớp 1 của chương trình mới không điều chỉnh nhiều. Trong ảnh: một tiết học...

HOT NEWS