Home Tags Shop

Tag: shop

Cách trả lời câu hỏi ‘Where do you work?’

I work: - in a factory (khiến cho việc trong nhà máy). - in a địa chỉ (trong một liên hệ). - in an office (làm cho...

MOST COMMENTED

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên...

Câu Một: Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây:A. HNO3 loãng nguội. B. HCl loãng nóng. C. HNO3 loãng nóng. D. H2SO4 đặc nóng.Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn mang...

HOT NEWS