Home Tags Thành ngữ tiếng Anh

Tag: thành ngữ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh sở hữu ‘heart’

một. Pour one’s heart out lớn someone   Tỉ dụ: I wish you would pour your heart out lớn someone. You need to get these feelings out. (Tôi mong...

MOST COMMENTED

Thể nghiệm nước và lửa ai cũng với thể khiến cho

Bạn buộc phải một loại đĩa, 1 cây nến, 1 cốc thủy tinh, nước, màu thực phẩm, diêm. Trẻ cần sự giám sát của...

HOT NEWS