Home Tags Thành ngữ với heart

Tag: thành ngữ với heart

Thành ngữ tiếng Anh sở hữu ‘heart’

một. Pour one’s heart out lớn someone   Tỉ dụ: I wish you would pour your heart out lớn someone. You need to get these feelings out. (Tôi mong...

MOST COMMENTED

​Xuất hiện chuỗi phản ứng tác động đến nước muối sinh...

Theo báo cáo trên, tương tác đến sản phẩm thuộc lô 86LCN067, mang 4 bệnh nhân xuất hiện các phản ứng như ra phổ biến...

HOT NEWS