Home Tags Thầy trò

Tag: thầy trò

Đề xuất chấn chỉnh và xử lý sáng kiến sao chép

Có đề nghị này là do Báo Thanh Niên ngày một.6 có bài viết Bỏ sáng kiến, đề cao sáng tạo, trong đó có...

Thầy trò trường làng chế xe canh tác lúa đa năng...

Đặc biệt, chiếc xe hỗ trợ canh tác lúa đa năng này sử dụng năng lượng mặt trời. Nhóm học sinh thực hiện chiếc xe...

MOST COMMENTED

Lịch phát sóng VTV1 Thiết bị Bảy ngày 01/04/2017 | Lịch...

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nông gia mang nông nghiệp Quảng Trị thu hút đầu tư vào nông nghiệp 00:30 Trang địa phương 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Cho một vùng...

HOT NEWS