Home Tags Thi học sinh giỏi

Tag: thi học sinh giỏi

Đáp án bài toán ‘mảnh giấy đánh số’ có thể khiến...

Đề bài:  Tom có 12 mảnh giấy được đánh số lần lượt là 2; 2; 2; 2,5; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,5; 4 và...

MOST COMMENTED

Điều kiện tuyển thẳng vào các trường Công an năm 2017...

 Đối tượng được tuyển thẳng vào những trường Đại học công an dân chúng năm 2017 gồm: + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn...

HOT NEWS