Home Tags Thu nhập

Tag: thu nhập

Sinh viên tốt nghiệp tậu việc và… ‘chê việc’

Muốn làm việc tại đơn vị to Ông Cao Trung Hiếu, sáng lập và điều hành một doanh nghiệp phần mềm tại TP.HCM, cho biết:...

‘Osin cao cấp’ ở Sài Gòn – Kỳ 3: Người ngoại...

Chị Ng. cho biết, chỉ riêng một nhà đã trả chị 9 triệu đồng/tháng: “Tôi chỉ làm 4 giờ/ngày mà họ trả tôi như...

MOST COMMENTED

Công bố quốc tế: Đừng lo vấn đề mẫn cảm –...

Tại phiên họp triển khai đánh giá xét sắm các đề tài nghiên cứu căn bản trong lĩnh vực KHXH&NV năm 2017, đợt một...

HOT NEWS