Home Tags Tính từ

Tag: tính từ

Những tính từ chỉ mức độ tuyệt đối trong tiếng Anh

Tính từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất cho danh từ đứng sau. Khi dùng, người nói thường thêm các từ chỉ...

MOST COMMENTED

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Trung thông báo

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Trung Thư mời liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư Kính gửi các Quý nhà đầu tư ! Công...

HOT NEWS