Home Tags TTO – Một nhà khoa học vừa phát hiện con sáp sâu có thể ăn rồi phân hủy sinh học loại nhựa dẻo phổ biến polyethylene. Từ đây

Tag: TTO – Một nhà khoa học vừa phát hiện con sáp sâu có thể ăn rồi phân hủy sinh học loại nhựa dẻo phổ biến polyethylene. Từ đây

Sâu bướm và giải pháp sinh học phân hủy túi ni...

Nhà khoa học Federica Bertocchini - Ảnh: CSIC Communication Phát hiện này là một may mắn tình cờ. Sáp sâu (ấu trùng của bướm) thường được...

MOST COMMENTED

HOT NEWS