Home Tags TTO – Tấm pano với chân dung Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ Lý Nhã Kỳ – The New Voice of Viet Nam (Lý Nhã Kỳ – tiếng nói mới của Việt Nam) đã làm cho nhiều nghệ sĩ Việt có mặt ở Cannes năm nay sửng sốt!

Tag: TTO – Tấm pano với chân dung Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ Lý Nhã Kỳ – The New Voice of Viet Nam (Lý Nhã Kỳ – tiếng nói mới của Việt Nam) đã làm cho nhiều nghệ sĩ Việt có mặt ở Cannes năm nay sửng sốt!

No posts to display

MOST COMMENTED

Chương trình mới khó triển khai ngay từ năm 2018

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đa số chuyên gia...

HOT NEWS