Home Tags Từ chối học bổng tiến sĩ ở Mỹ

Tag: từ chối học bổng tiến sĩ ở Mỹ

Cô gái Việt giành 3 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ...

Tháng 2/2017, lúc đang ở Việt Nam thăm gia đình sau kỳ rẻ nghiệp trường Franklin & Marshall College (Mỹ), Nguyễn Phương Anh đổ...

Cô gái Việt chối từ 2 học bổng tiến sĩ ở...

Tháng 2/2017, khi đang ở Việt Nam thăm gia đình sau kỳ phải chăng nghiệp trường Franklin & Marshall College (Mỹ), Nguyễn Phương Anh...

MOST COMMENTED

HOT NEWS