Tậu hiểu ông vua lập phải triều đại phong kiến dài nhất Việt Nam

0
352
Rate this post

Thứ bảy, 22/4/2017 | 18:00 GMT+7

|

Đồ vật bảy, 22/4/2017 | 18:00 GMT+7

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành độc lập cho dân tộc sau 20 năm chịu ách đô hộ bất nhẫn của nhà Minh, vua Lê Thái Tổ là một trong các anh hùng điển hình nhất của lịch sử Việt Nam. 

tim-hieu-ong-vua-lap-nen-trieu-dai-phong-kien-dai-nhat-viet-nam

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi (vua Lê Thái Tổ) ở Thanh Hóa.

Câu 1: Sau khi giành lại độc lập dân tộc, Lê Lợi lên ngôi vua ở đâu?

Thanh Tâm

Xem thêm:

vnExpress