Thi THPT Quốc gia 2017: Chọn bừa dễ bị điểm liệt | ĐH – CĐ

0
331
Rate this post
image

Đề thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Với cách sắp xếp đề thi như vậy trong quá trình làm bài để đạt hiệu quả cao nhất thí sinh cần lưu ý:

Học sinh làm tuần tự từ những câu hỏi đầu tiên đến hết mà không mất thời gian đọc hết đề để chọn ra những câu dễ làm trước. Những thí sinh có học lực chưa giỏi nên tập trung vào phần lớn các câu hỏi ở phần đầu của đề thi gắn với các cấp độ cơ bản của đề thi (khoảng 60%). Thí sinh khá, giỏi làm lần lượt từ trên xuống dưới, đọc đến đâu làm chắc chắn đến đó.

Chọn bừa dễ bị điểm liệt

Những năm trước, có thể đáp án đúng của các câu hỏi thi trong một mã đề thi được chia đều cho 4 phương án A, B, C, D. Tức là mỗi phương án lựa chọn đều có thể có 25% là số đáp án đúng rơi vào phương án lựa chọn đó. Vì vậy, nếu thí sinh “chọn bừa”: toàn A hoặc toàn B… thì sẽ được khoảng 2,5 điểm của bài thi.

Năm nay, việc tổ hợp các đề thi và bố trí vị trí các đáp án đúng của các câu hỏi thi là do máy tính tự động rút và sắp xếp, do đó rất có thể có những phương án lựa chọn A hoặc B hoặc C hoặc D của một số mã đề sẽ chỉ có khoảng 10% là đáp án đúng rơi vào phương án lựa chọn đó. Vì vậy, nếu thí sinh cứ “chọn bừa” tất cả bài thi là một phương án thì có thể vô tình chọn vào phương án chỉ có 10% đáp án đúng, như vậy thí sinh chỉ được 1 điểm môn đó dẫn đến bị điểm liệt và trượt tốt nghiệp.

 Theo thethaohangngay