Thông báo tuyển sinh Đại học xây dựng Miền Tây năm 2017 | ĐH – CĐ

0
291
Rate this post
image

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017  < Mã trường: MTU >
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
MÃ NGÀNH
CHỈ TIÊU
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2016
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
một. Đại học chính quy
một.1 Kiến trúc
D580102
50
15
V00 – Toán, Lý, Vẽ
V01 – Toán, Văn, Vẽ
1.2 Quy hoạch Vùng & Thị thành
D580105
30
15
một.3 Quản lý Xây dựng – Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý Thành thị)
D580302
50
15
V00 – Toán, Lý, Vẽ
V01 – Toán, Văn, Vẽ
A00 – Toán, Lý, Hóa
A01 – Toán, Lý, Anh văn
1.4 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
D580201
350
15
A00 – Toán, Lý, Hóa
A01 – Toán, Lý, Anh văn
B00 – Toán, Hóa, Sinh
D01 – Toán, Văn, Anh văn
1.5 Kỹ thuật Liên lạc
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu – Đường)
D580205
30
15
1.6 Khoa học Cấp – Thoát nước
(Chuyên ngành Cấp – Thoát nước)
D110104
30
15
1.7 Khoa học Môi trường
D520320
30
 
1.8 Kế toán
D340301
30
 
A00 – Toán, Lý, Hóa
A01 – Toán, Lý, Anh văn
B00 – Văn, Địa, Anh văn
C00 – Văn, Sử, Địa
2. Đại học Liên thông hệ chính quy & Vừa khiến cho vừa học
2.1 Quản lý Xây dựng – Thành phố
(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)
D580302
 
 
Thi tuyển & xét tuyển vào tháng 3,4 và tháng 10,11 hàng năm
2.2 Khoa học Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
D580201
 
 
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
MÃ NGÀNH
 CHỈ TIÊU
 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2016
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1. Cao đẳng chính quy
một.1 Khoa học Khoa học Công trình Xây dựng
C510102
30
12
A00 – Toán, Lý, Hóa
A01 – Toán, Lý, Anh văn
B00 – Toán, Hóa, Sinh
D01 – Toán, Văn, Anh văn
một.2 Khoa học Kỹ thuật Liên lạc
C510104
25
12
một.3 Khoa học Kỹ thuật Tài nguyên nước
C510405
25
12
2. Cao đẳng Liên thông hệ Chính quy & Vừa làm vừa học
2.1 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
C510102
 
 
Thi tuyển & xét tuyển vào tháng 3,4 và tháng 10,11 hàng năm
2.2 Khoa học Công nghệ Tài nguyên nước
C510405

http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-nam-2017-c24a32497.html