TOP 20 trường Đại Học, Học Viện có điểm chuẩn cao nhất

PHÍA BẮC

1.Học viện Tài chính

Điểm chuẩn Học viện Tài chính vào nguyện vọng 1 là 24 gồm các ngành Kế toán khối A và A1.

2.Học viện Hành chính Quốc gia

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội cao nhất là 24,5 điểm và thấp nhất là 19,5 điểm. Tại TP.HCM, điểm trúng tuyển cao nhất là 23 điểm và thấp nhất là 19,5 điểm.

3.Học viện Ngoại giao

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao ngành Luật quốc tế có điểm trúng tuyển thấp nhất 23,75 điểm, cao nhất là 24,5 đối với ngành Truyền thông quốc tế. Ngành Ngôn ngữ Anh lấy 32 điểm, tiếng Anh nhân hệ số 2.

top-20-truong-dai-hoc-hoc-vien-co-diem-chuan-cao-nhat-nam-2016-MHa3ss7l7KC2f5p.jpg

Sinh viên Học viện Ngoại giao (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

4.Học Viện Quân Y – Hệ Quân sự

Điểm chuản Học Viện Quân Y – Hệ Quân sự cao nhất là 28,75 điểm bác sĩ đa khoa nữ miền Bắc. Thấp nhất là 21,25 điểm bác sĩ đa khoa nam miền Nam.

6.Đại học Thương mại

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khối A ngành Kế toán là 23,5 điểm. Điểm chuấn cao nhất với môn Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh nhân hệ số 2 là 28,25.

Các ngành Luật Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị khách sạn và Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển thấp nhất là 21.

7.Đại học Y Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội cao nhất là 27 điểm đối với ngành Y Đa khoa, ngành Y tế Công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 23,25 điểm.

8.Đại học Dược Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy ngành Dược năm 2016 là 26,75 điểm.

9.Đại học Luật Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội thấp nhất ngành là 21,75 điểm ở ngành Luật và cao nhất là 28 điểm ở ngành Luật Kinh tế.

10.Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc)

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2016 là nhóm ngành: Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Luật) với mức 26,45 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 24,3 điểm đối với nhóm ngành: Kế toán và Tài chính Ngân hàng.

top-20-truong-dai-hoc-hoc-vien-co-diem-chuan-cao-nhat-nam-2016-AQcUWwjKUjnHtws.jpg

Sinh viên Đại học Ngoại Thương (Nguồn: Kiến thức)

11.Đại học Phòng cháy chữa cháy

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh khối A xét tuyển từ 23.75 đến 27.5 điểm.

12.Đại học Kinh tế Quốc dân

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân là 25,5 (8,5 xét thang điểm 10) ngành Kế toán và 25,44 (8,48 xét thang điểm 10) ngành Kinh tế Quốc tế.

Ngành thấp điểm nhất là Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh 20,55 điểm.

top-20-truong-dai-hoc-hoc-vien-co-diem-chuan-cao-nhat-nam-2016-L9zp2fU0GRAJJjF.jpg

Mùa hè xanh của dân Kinh tế Quốc dân (Nguồn: Suntory PepsiCo)

13.Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội là 8,82 (thang điểm 10) thuộc các ngành: Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin.

PHÍA NAM

14.Đại học Y dược – Đại học Huế

Điểm chuẩn Đại học Y dược – Đại học Huế cao nhất ngành Y đa khoa là 26 điểm, thấp nhất là ngành Y tế công cộng 21 điểm.

top-20-truong-dai-hoc-hoc-vien-co-diem-chuan-cao-nhat-nam-2016-zjVR4uEb5YAffuS.jpg

Trường Đại học Y dược Huế (Nguồn: Tuyển sinh 247)

15.Đại học Bách Khoa TP HCM

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TP HCM trúng tuyển cao nhất là 25,5 (nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin) và thấp nhất là 20 điểm.

top-20-truong-dai-hoc-hoc-vien-co-diem-chuan-cao-nhat-nam-2016-N5RDkKl4BsMC2Vl.jpg

Khuôn viên Đại học Bách Khoa TP HCM (Nguồn: Nghĩa phát)

16.Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam)

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2016 nhóm ngành Kinh tế là 26,5 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 24,25 điểm đối với nhóm ngành: Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng.

17. Đại học An ninh nhân dân

Điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân cao nhất là 25,5 điểm.

18.Đại Học Y Dược Cần Thơ

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Cần Thơ cao nhất là 25 điểm Y đa khoa và thấp nhất là 21,25 Y tế công cộng.

19.Đại học Cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân ngành Điều tra trinh sát khối A, A1, C, D1 có điểm xét tuyển từ 22.5 đến 27.5 điểm

20.Đại học Y Dược TP.HCM

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TP.HCM cao nhất là 26,75 chuyên ngành Y đa khoa, ngành Y tế công cộng thấp nhất với 20,5 điểm.

Nguồn: Tổng hợp