Tốt nghiệp CĐ nghề phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2/6

0
333
Rate this post
image

Ở trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp, người học phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN.

Đối với trình độ cao đẳng, yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo; hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN… Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15.6 tới.

T.Hằng

Nguồn: Báo Thanh Niên