Trắc nghiệm: Phương án tối ưu nhất cho kỳ thi 2017

Trắc nghiệm: Phương án tối ưu nhất cho kỳ thi 2017

Trả lời câu hỏi cũng của ĐB Giang và và nhiều ĐB khác về phương án đổi mới thi cử, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trước năm 2014 Bộ đã thực hiện đổi mới thi cử rất nhiều. Mỗi kỳ thi, phương thức thi có ưu điểm và hạn chế khác nhau.

Gần đây, trước năm 2015, về cơ bản, hình thức thi “3 chung” có nhiều ưu điểm nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Theo tinh thần của Nghị quyết 29 là đổi mới thi cử theo hướng nhẹ nhàng, giảm áp lực, ít tốn kém và khách quan thì kì thi “3 chung” vẫn nhiều tốn kém và nhiêu khê. Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ xây dựng đề án đổi mới thi cử theo tinh thần của Nghị quyết 29, áp dụng một kỳ thi với 2 mục đích.

“Năm 2015, kỳ thi THPT Quốc gia đã thành công, chỉ có điều khi xét tuyển thì hồ sơ rút ra, rút vào rối rắm. Tuy nhiên, không vì điều này mà chúng ta đánh giá kỳ thi 2015 không tốt, bởi kì thi đã giảm được nhiều áp lực, tốn kém”, Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trong việc thí sinh từ tỉnh này vẫn phải sang tỉnh kia thi, năm 2016, Bộ đã điều chỉnh để thí sinh ở tỉnh nào thì thi ở tỉnh đó. Sau năm 2016, Bộ tiếp tục lược bỏ thi ĐH theo cụm, chỉ giữ lại cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức ở mỗi địa phương, nhưng đề thi do Bộ thực hiện và tăng cường giảng viên đại học hỗ trợ. Ưu điểm của cách làm này là mỗi thí sinh được chấm một mã thi riêng nên bảo đảm tính khách quan, công bằng và ít tốn kém thời gian.

“Trong lộ trình đổi mới có nhiều thang bậc. Bộ GD-ĐT không muốn dồn nhanh, gây tâm lí không tốt cho xã hội, mà chúng tôi hoàn thiện dần theo từng năm, tiếp cận dần đến sự hợp lý. Từ năm 2017 trở đi, kỳ thi tiếp tục sẽ có điều chỉnh. Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm vì công tác truyền thông, hướng dẫn chưa đầy đủ, tạo dư luận xã hội thiếu tích cực” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dừng lời, đã có nhiều ĐB giơ biển xin tranh luận tiếp.