Trường THPT Chuyên Hưng Im tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 | Vào lớp 10

0
302
Rate this post
image

1. Môn thi và hình thức thi

Theo phương án tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Hưng Lặng niên học 2017-2018, thí sinh dự thi khiến cho 4 bài thi của 4 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn chuyên.

Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào thì dự thi môn chuyên đấy, riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học thì dự thi môn chuyên là môn Toán. Nội dung thi trong khuôn khổ chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành, cốt yếu ở lớp 9. Môn Tiếng Anh theo chương trình hệ 7 năm. 

Các môn: Toán, Ngữ văn (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức tự luận, môn Tiếng Anh (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức phối hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. Những môn chuyên còn lại thi theo hình thức tự luận. 

2. Thời gian làm cho bài

Thời gian khiến bài các môn: Toán, Ngữ văn (môn thi chung) là 120 phút; môn Tiếng Anh (môn thi chung) là 60 phút. Thời gian khiến bài những môn chuyên là 150 phút. 

3. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham dự dự tuyển nên mang kết quả xếp mẫu hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại phải chăng nghiệp trung học cơ sở từ hơi trở lên. 

4. Lịch thi vào lớp 10 Chuyên Hưng Im

Kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Hưng Yên ổn sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2017.

Điểm bài thi theo thang điểm 10, làm cho tròn tới chữ số thập phân thiết bị hai. Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh (môn thi chung) hệ số một; môn chuyên hệ số 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm những bài thi đã tính hệ số (các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm).

Theo Đào Doan – Báo Hưng Yên ổn

Nguồn bài viết:


http://tin.tuyensinh247.com/truong-thpt-chuyen-hung-yen-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-2017-c22a32636.html