Vĩnh Phúc hướng dẫn đơn vị kỳ thi THPT Quốc gia 2017 | ĐH – CĐ

0
836
Rate this post
image

I.    Bài thi, hình thức thi, lịch thi

một.   Bài thi

Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Kỹ thuật Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối mang thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp những môn Lịch sử, Địa lí đối mang thí sinh vật học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Để xét công nhận thấp nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) cần dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự sắm trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) bắt buộc dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự sắm trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được tậu để tính điểm xét xác nhận phải chăng nghiệp THPT; thí sinh GDTX sở hữu thể mua dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không tiêu dùng để tính điểm xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã thấp nghiệp THPT phải dự thi những bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, ăn nhập sở hữu tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

2.   Hình thức thi

– Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và những bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).

Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

3.   Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

khiến bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm cho bài

21/6/2017

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh tới phòng thi, khiến thủ tục dự thi, đính chính sơ sót (nếu mang)

22/6/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

23/6/2017

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Hóa học

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Sinh vật học

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

24/6/2017

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Địa lí

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Dự phòng

                   

 II.  Hội đồng thi

1.   Cụm thi

Toàn thức giấc, công ty 01 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì (mã cụm 16) kết hợp có trường đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT điều động tổ chức kỳ thi THPT nhà nước năm 2017.

2.   Điểm thi

Sở GD&ĐT sẽ đơn vị các điểm thi thích hợp (thi từng trường hoặc liên trường sắp nhau) nhằm tạo điều kiện tiện lợi nhất cho những thí sinh khi tham gia kỳ thi.

Thí sinh GDTX thi bài thi KHXH, thí sinh tự do, được xếp phòng thi riêng ở một số điểm thi do Giám đốc sở GD&ĐT quyết định.

III.  Đăng ký dự thi

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 của Quy chế thi. Sở lưu ý những doanh nghiệp 1 số điểm sau:

1.   Địa điểm đăng ký dự thi

Mỗi doanh nghiệp sở hữu học sinh đang học lớp 12 là 1 điểm đăng ký dự thi (ĐKDT).

Thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh đã với bằng thấp nghiệp (mục tiêu dự thi chỉ để lấy kết quả xét ĐH-CĐ) đăng ký tại trường đang (đã) học.

Thí sinh tự do chưa rẻ nghiệp đăng ký dự thi tại trường THPT Trần Phú.

2.   Đơn vị đăng ký dự thi

Mỗi đơn vị có mặt trên thị trường 01 Ban hồ sơ đảm trách hầu hết công việc tư vấn, hấp thụ, nhập liệu, kiểm dò, hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Thành phần gồm: Lãnh đạo nhà trường, GV chủ nhiệm lớp 12 và những thành viên khác theo nhu cầu. Trưởng Ban hồ sơ đồ mưu hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Mỗi giấy tờ với phòng ban cụ thể đảm trách.

Những trường chịu trách nhiệm chỉ dẫn thí sinh điền toàn bộ, xác thực thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi, đặc thù lưu ý về thông tin chế độ ưu tiên, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát kỹ hồ sơ đăng ký xét công nhận thấp nghiệp; mang trách nhiệm hướng dẫn để thí sinh mang đủ những mẫu chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích trước khi dự thi. Tuyệt đối ko tiếp nhận giấy tờ ko hợp thức.

Đơn vị ĐKDT đánh giá hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ mang tương tác tới kỳ thi, coi xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, công nhận nhân cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi giả dụ ko đủ điều kiện; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau ấy, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo trật tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do. Thí sinh ký xác nhận thông báo ĐKDT trên danh sách.

Đơn vị ĐKDT chịu bổn phận bảo quản: Phiếu ĐKDT số 1, phiếu đăng ký xét xác nhận TN THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xét công nhận rẻ nghiệp THPT và đề xuất sửa sang (nếu với). Phiếu ĐKDT số 2 giao lại cho thí sinh.

Bản chứng nhận của các giấy tờ tác động là bản photocopy được cơ quan công chứng công nhận. UBND cấp xã công nhận về trú ngụ và với đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của thí sinh; cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi.

Từ 01/4/2017 đến 20/4/2017: Thí sinh nộp giấy tờ đăng ký dự thi. Sau 20/4 thí sinh KHÔNG được quyền đổi thay Điểm thi và những thông báo về bài thi, môn thi.

Trước ngày 10/5/2017: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét công nhận rẻ nghiệp THPT cộng với giấy tờ xét công nhận thấp nghiệp. Thí sinh tự do sở hữu thể nộp giấy tờ xét xác nhận thấp nghiệp THPT cùng giấy tờ ĐKDT.

Chậm nhất ngày 10/5/2017, các tổ chức ĐKDT hoàn chỉnh nhập thông báo, kiểm dò giấy tờ đăng ký dự thi, bàn giao cho sở GDĐT: Danh sách ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy Chứng minh quần chúng. #, phong phân bì ghi liên hệ và ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số một in bên ko kể túi hồ sơ sẽ được sở GDĐT lưu giữ).

Những tổ chức hướng dẫn để học sinh có Giấy chứng minh quần chúng. # để nộp cùng sở hữu Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp ko với Giấy chứng minh quần chúng. # thì phần mềm sẽ gán cho thí sinh 1 mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thì nên đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT (lưu ý thí sinh đã đăng ký sơ tuyển nên tiêu dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển).

3.   Điểm bảo lưu

Điểm bảo lưu vận dụng cho tất cả những thí sinh hệ GD THPT và GDTX. Điểm bảo lưu của thí sinh đến từ thức giấc khác bắt buộc do cơ quan chủ quản của trường phổ biến nơi thí sinh dự kỳ thi THPT nhà nước năm 2016 công nhận.

IV. Phần mềm quản lý thi

Sở GD&ĐT tổ chức huấn luyện nghiệp vụ doanh nghiệp thi và dùng phần mềm quản lý thi cho các đơn vị vào ngày 25/3/2017.

Các công ty dùng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (QLT) do Bộ GDĐT cung cấp; thực hành đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Sở. Chịu trách nhiệm đổi mật khẩu, bảo mật và quản lý tiêu dùng account của mình.

Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được cấp một trương mục và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm qua internet tại liên hệ  http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Account này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét xác nhận phải chăng nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được trương mục và mật khẩu thí sinh buộc phải thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh phải giữ kín trương mục và mật khẩu của mình. Trong giả dụ quên trương mục và mật khẩu thì sở hữu thể xin cấp lại bằng cách liên quan với đơn vị ĐKDT.

Tùy từng thời điểm, lúc đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh mang thể biết được những thông báo như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót giả dụ với trước ngày 25/4/2017); thông báo xét công nhận rẻ nghiệp THPT (phản hồi những sơ sót ví như mang trước ngày 25/5/2017); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận thấp nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

V.  Công việc coi thi

Ban coi thi chịu bổn phận điều hành tất cả công tác theo Điều 20, 21, 22 của Quy chế thi. Lưu ý một số nội dung về đơn vị coi thi tại các điểm thi  như sau:

một.   Công việc chuẩn bị

a)  Họp lãnh đạo, thư ký điểm thi (Từ 13 giờ 30, ngày 20/6/2017)

Ban bố những Quyết định xây dựng thương hiệu Ban coi thi và lịch khiến việc của kỳ thi.

Hợp nhất kế hoạch công việc trong lãnh đạo điểm thi và những thư ký.

b)  Họp toàn thể thành viên điểm thi (Từ 8 giờ 00, ngày 21/6/2017)

Công bố những Quyết định ra đời Ban coi thi và lịch khiến việc của kỳ thi.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của điểm thi, thống nhất kế hoạch khiến cho việc, đánh giá công việc chuẩn bị của điểm thi.

Cán bộ cáng đáng cơ sở vật chất (CSVC) báo cáo việc chuẩn bị CSVC, phương án sắp xếp phòng thi, trang bị và văn phòng phẩm dùng cho kỳ thi, kế hoạch bảo vệ  khu vực thi cho từng buổi thi.

Tổ chức học tập quy chế thi và những văn bản chỉ dẫn coi thi.

Ngay sau cuộc họp lãnh đạo, thư ký điểm thi, Trưởng điểm thi khiến cho việc sở hữu phòng ban dùng cho thi, quán triệt ý thức của kỳ thi và cắt cử nhiệm vụ cụ thể cho từng người và duyệt y kế hoạch bảo vệ điểm thi. Bên cạnh lực lượng công an, bảo vệ chung kỳ thi, đều bắt buộc với ít ra 01 công an huyện trực bảo vệ 24/24 giờ trong những ngày thi và cộng Trưởng điểm thi đi nộp bài. Bố trí người trực điện thoại trong các ngày thi.

Đề nghị các thành viên của điểm thi khi đang làm cho nhiệm vụ nên đeo phù hiệu; y phục, tác phong lịch sự văn minh.

c)  Phổ thông Quy chế thi, lịch thi, làm thủ tục dự thi (Từ 14 giờ ngày 21/6/2017)

Đơn vị cho thí sinh vật học tập quy định về bổn phận của thí sinh tại Điều 14 và xử lý vi phạm quy chế thi tại Điều 49 của Quy chế thi.

Khiến thủ tục cho thí sinh dự thi: Trả thẻ dự thi cho thí sinh, tiếp nhận những thông tin sơ sót do thí sinh phản chiếu.

d)  Doanh nghiệp đánh giá những điều kiện đảm bảo cho kỳ thi (ngày 21/6/2017)

Trưởng điểm thi cắt cử các thành viên kiểm tra:

+ Tường rào (cả bên trong và bên bên cạnh), cổng trường thi bắt buộc bảo đảm an toàn.

+ Phòng thi: mỗi phòng thi phải đủ chỗ ngồi, kích tấc bàn ghế bắt buộc ăn nhập với học trò THPT và đảm bảo khoảng bí quyết giữa hai thí sinh theo hàng ngang ít nhất một,2mét. Phòng thi bắt buộc đảm bảo ánh sáng, thoáng, sạch, mặt bàn và ghế buộc phải bảo đảm vệ sinh. Cửa ra vào, cửa sổ, quạt trần, hệ thống điện nên bảo đảm an toàn cho phòng thi. Với phương án bảo vệ để đề thi ko lọt ra ngoài.

+ Việc chuẩn bị văn phòng phẩm: Giấy thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), túi đựng phiếu TLTN, Danh sách thí sinh trong phòng thi, Phiếu thu bài thi, phù hiệu, bút bi đủ phát cho hầu hết giám thị, phấn viết, kéo cắt túi đề thi đủ cho từng phòng thi, niêm phong ..

+ Đề xuất bố trí ở 2 đầu hành lang của mỗi dãy phòng thi 1 bàn để cặp sách, tư trang của  thí sinh.

+ Cộng có cán bộ an ninh đánh giá phòng điều hành chung, những phòng phục vụ, phòng và tủ bảo quản đề thi, bài thi, điện thoại khăng khăng, máy photocopy, máy phát điện phòng ngừa; máy tính với kết nối Internet để tại phòng làm việc chung. Riêng máy photocopy đặt tại phòng khiến cho việc chung và cần niêm phong hoặc để ở 1 phòng biệt lập được niêm phong.

Chậm nhất 16h00 ngày 21/6/2017 hoàn thiện, niêm phong những phòng thi.

Trước 16h30 ngày 21/6/2017, Trưởng điểm thi khẳng định điểm thi bảo đảm những điều kiện để đơn vị kỳ thi an toàn, đúng Quy chế về Sở GD&ĐT qua điện thoại trực thi hoặc email.

e)  Chuẩn bị các thông tin

Thông báo đầy đủ về kỳ thi cho cán bộ coi thi và thí sinh. Thông tin để ở nơi thuận nhân tiện, dễ quan sát.

Tại cửa mỗi phòng thi cần niêm yết: Danh sách thí sinh trong phòng thi và Qui định nghĩa vụ của thí sinh tại Điều 14 của Quy chế thi.

Tại bảng tin ở sân trường buộc phải với thông báo: Hiệu lệnh trống; Sơ đồ những phòng thi (Số trật tự phòng thi cần nhất quyết trong mọi kỳ thi); Danh sách thí sinh theo buổi thi; Bổn phận của thí sinh, xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi; Lịch thi, môn thi và thời gian khiến bài.

Phòng khiến cho việc chung của điểm thi niêm yết: Lịch thi, môn thi, giờ thi, thời gian khiến cho bài, hiệu lệnh trống, quy định về phù hiệu, quy định đánh số báo danh.

2.   Tiến hành coi thi

2.một.   Mở đầu kỳ thi, rút kinh nghiệm trước mỗi buổi thi

Mở màn: (Trước 6h30 ngày 22/6/2017): Lễ mở đầu kỳ thi trọng thể, ngắn gọn, toàn bộ các bước:

+ Tập trung thí sinh, chào cờ, tuyên bố lý do.

+ Công bố quyết định có mặt trên thị trường Ban coi thi, quyết định Thanh tra thi.

+ Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (ví như có).

+ Khích lệ và nói nhở thí sinh làm bài thi rẻ, thực hành đúng Quy chế thi.

Rút kinh nghiệm trước mỗi buổi thi: Từ buổi thi đồ vật 2, trước mỗi buổi thi bắt buộc họp để rút kinh nghiệm coi thi những buổi trước, phổ biến những việc nên khiến cho và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

2.2.   Nhiệm vụ của cán bộ coi thi và của những thành viên khác

a) Trước mỗi buổi thi, Trưởng điểm thi bảo đảm toàn bộ công cụ thu, phát thông tin cá nhân của hầu hết thành viên làm cho nhiệm vụ phải được lưu giữ tại phòng khiến cho việc chung.

b) Trưởng Điểm thi quy định bí quyết đánh số báo danh trong phòng thi; đơn vị cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi; bảo đảm trong mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi (CBCT) là cán bộ, giảng sư của trường ĐH, CĐ và 01 CBCT là cô giáo của trường phổ biến.

c) Trưởng Ban coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT.

d) Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT đánh giá các thứ thí sinh được có vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Thí sinh được có vào phòng thi máy tính cầm tay được quy định trong văn bản của Bộ GDĐT. 

e) Khi với hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT đồ vật hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận biết thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và đánh giá những trang bị thí sinh sở hữu vào phòng thi, tuyệt đối ko để thí sinh với vào phòng thi hầu hết tài liệu và thiết bị cấm theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Sau đấy CBCT thứ nhất đi nhận đề thi; CBCT vật dụng hai ở lại phòng thi và ký tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh.

f) Mỗi phòng thi phải được thiết bị 01 loại kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời khắc ghi trong Lịch thi, CBCT cần cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi, sự thích hợp môn thi sở hữu lịch thi và lập biên bản công nhận với chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

g) Ngay sau lúc phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh đánh giá tình trạng đề thi: giả dụ thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải tức khắc báo cho CBCT để kịp thời xử lý; ví như không phát hiện hoặc để quá 10 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh nên tự chịu nghĩa vụ. Đa số những ví như nảy sinh về đề thi, CBCT bắt buộc báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng Ban Coi thi ngay sau lúc phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).

h) Quy trình coi thi trắc nghiệm thực hành theo Điều 21, Điều 22 của Quy chế thi có 1 số lưu ý:

Thí sinh là học trò lớp 12 niên học 2016-2017 ĐKDT bài thi tổ hợp nào thì buộc phải thi toàn bộ những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ấy.

Thí sinh làm bài những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cộng 1 phiếu TLTN. Hết thời gian khiến cho bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

Việc phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào những mục trên Phiếu TLTN của bài thi tổ hợp được thực hành tương tự như phát Phiếu TLTN của những bài thi trắc nghiệm khác. Chú ý: Những môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp sở hữu cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi;

Đề thi trắc nghiệm được phát theo hàng ngang, tuần tự từ trái qua nên, từ trên xuống dưới;

Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp sở hữu đựng phân bì cất đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt suy bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi;

Thí sinh bắt buộc nộp lại đề thi, giấy nháp lúc hết thời kì khiến cho bài môn thi thành phần, ko phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối mang môn thi Sinh vật học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không cần nộp lại đề thi, giấy nháp đối sở hữu các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

i) Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (ví như sở hữu) cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

k) Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp những bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, đề xuất thí sinh điền vào Phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận; bảo đảm không xảy ra nhầm lẫn, khuyết điểm.

l) Thí sinh GDTX thi bài thi KHXH, thí sinh tự do, được xếp phòng thi riêng ở một hoặc 1 số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Việc tổ chức coi thi như sau:

Thí sinh thi cả 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp: Doanh nghiệp coi thi như đối có các đối tượng khác.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tục (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh với mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít ra 15 phút để làm cho công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ khiến bài của môn thi thành phần trước tiên của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đấy CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới đúng Lịch thi. Lúc hết giờ khiến cho bài môn thi thành phần đồ vật 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh mang mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi chí ít 15 phút để khiến cho công việc chuẩn bị. Ngay sau lúc hết giờ làm cho bài của môn thi thành phần thứ 1, thí sinh nên giới hạn bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh bắt buộc ngồi nguyên vị trí, giữ trơ tráo tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời kì chờ thi môn thành phần tiếp theo. Ví như đặc thù, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra bên cạnh phòng thi dưới sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh với mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi chí ít 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm cho bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ những môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

m) Các phóng viên báo, đài đến lấy tin cần xuất trình Thẻ nhà báo và Giấy giới thiệu của Sở. Lãnh đạo điểm thi cử người tiếp, lúc xếp đặt được thời kì sẽ chế tạo thông tin về tình hình chung của điểm thi. Không sản xuất chi tiết các thông tin tác động đến cán bộ coi thi và thí sinh. Trong giả dụ Lãnh đạo điểm thi bận, cần thông tin rõ cho phóng viên. Tuyệt đối không để phóng viên vào phòng thi hoặc tới sát phòng thi chụp ảnh, ghi hình.

n) Xử lý vi phạm: Trưởng điểm thi căn cứ Điều 49 của Quy chế thi xử lý.

p) Nộp bài thi: Dùng công cụ ô tô, Trưởng điểm thi, thư ký cùng cán bộ an ninh nộp bài thi, đề thi chưa tiêu dùng và những cái giấy tờ khác của điểm thi cho Ban thư ký của Hội đồng thi; bắt buộc lập trước biên bản bàn giao theo Dòng 4 VP.


http://tin.tuyensinh247.com/vinh-phuc-huong-dan-to-chuc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-c24a32557.html