Ý kiến của Hiệp hội về đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hiệp hội Những trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận công văn số 1234/LĐTBXH-TCGDNN ngày 3/4/2017 về việc duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng tới năm 2025”. 

Kèm công văn này là những dự thảo bao gồm Đề án, Tờ trình và Quyết định của TTg Chính phủ. 

Qua đọc những dự thảo này, Hiệp hội Những trường đại học, cao đẳng Việt Nam với 1 số quan điểm sau: 

Một là, bố cục đề án hợp lý. Đặc thù 10 nhiệm vụ và biện pháp  được nêu trong đề án là thiết thực, nó gắn mang công việc quản lý quốc gia về giáo dục nghề nghiệp do Bộ Cần lao Thương binh và Xã hội cáng đáng.  

Ba nhiệm vụ và biện pháp trung tâm nêu trên phải sớm thực hành. Nó vừa sở hữu ý nghĩa trước mắt, vừa mang tác dụng lâu dài.

Quan điểm của Hiệp hội về đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hai là, trong bối cảnh mới, Bộ Lao động thương binh và xã hội buộc phải đối mặt với: 

– Kinh chi phí từ ngân sách quốc gia đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp eo hẹp. 

– Việt Nam hội nhập quốc tế sâu hơn, công nghệ và kỹ thuật lớn mạnh mạnh hơn (thời kỳ cách mệnh công nghiệp 4.0); 

– Bộ mới kết nạp thêm một nhiệm vụ mới; 

– Nghị quyết Đảng lần vật dụng XII sở hữu phổ biến tư tưởng chỉ đạo mới có tính “cách tân”. Trong điều kiện này chúng tôi cho rằng Bộ Cần lao thương binh và xã hội nghiên cứu thấu đáo hơn để hoàn thiện đề án.

Chúng tôi xin nêu vài việc.

Thứ nhất, để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, vững mạnh nguồn nhân công, lúc nêu phương hướng và nhiệm vụ của giáo dục Nghị quyết XII chỉ đạo: “hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tập”. 

Cho dù vậy, Đề án mới tụ hội vào chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập, ít quan hoài tới các cơ sở giáo dục tư thục, dân lập (ngoài công lập). 

Cụ thể khi tổng hợp 14 kết quả đạt được và đưa 9 hạn chế yếu kém đều không thấy kể đến giáo dục bên cạnh công lập, không biết lượng trường, quy mô người  học, tiện lợi cạnh tranh của những trường tư thục và dân lập ra sao;

Quy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đúng ra phải là 1 trong những nhiệm vụ quan yếu, nhưng  nội dung này được đưa vào mục tiêu cụ thể  và mục rà soát quy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ko rõ định hướng cụ thể của Đề án về giáo dục ngoại trừ công lập, khiến khó hình dung được 1 “hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tâp”.

Đồ vật hai
, nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp. 

Vấn đề này Quyết nghị XII nêu rõ “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham dự đóng góp của toàn xã hội”. 

“Đẩy mạnh xã hội hóa, trước nhất đối sở hữu giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”. Thời đoạn 2016-2020 “ngân sách Quốc gia đảm bảo cho giáo dục phổ cập, tiếp tục chắc chắn hóa trường lớp học công lập” (Văn kiện Đại học XII). 

Cho dù thế, quan điểm của Đề án là “Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong tổng chi ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục và huấn luyện”. 

Việc “hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân sách Quốc gia theo hướng:

+ Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp; ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 20-22% tổng chi ngân sách quốc gia dành cho giáo dục, đào tạo.

+ Thực hiện cơ cấu lại chi thường xuyên ngân sách quốc gia đối sở hữu những hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp thiên chúa giáo dục nghề nghiệp theo hướng ngân sách Quốc gia đảm bảo hầu hết tổn phí đối mang 1 số dịch vụ đào tạo” 

Trong lúc đó, vừa qua ngày 22/2/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn – Phùng Xuân Nhạ thông điệp ngân sách đầu tư sẽ “tụ hợp cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ quát, đặc biệt là những vùng cạnh tranh. 

Còn với giáo dục đại học sẽ chỉ đầu tư vào các trường, các ngành hiệu quả hoặc các ngành buộc bắt buộc đầu tư, còn lại sẽ bắt buộc sống bằng thị trường”. 

Hiệp hội chúng tôi cho rằng ý kiến đầu tư, thứ tự ưu tiên cho giáo dục phải được Chính phủ trao đổi kỹ và hợp nhất.

Đồ vật ba, cho dù tại Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Chính phủ đã ban hành khuông cơ cấu hệ thống, giáo dục quốc dân, trong ấy lúc nói về những cấp học và trình độ huấn luyện đã ghi:… “c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng”. 

Tuy thế, nhìn vào sơ đồ chúng ta không thấy hiện diện trình độ sơ cấp. Nó ở đâu?

Thực ra trình độ “sơ cấp” ấy đang có vị trí siêu quan trọng trong cuộc sống. Nó giúp người cần lao đổi thay nghề nghiệp, nó giúp phân luồng học trò sau lớp 9…  

Nó ko chỉ đang với mặt ở những trường trung cấp, trường cao đẳng, những trọng điểm hướng nghiệp, trung tâm đơn vị của Quốc gia mà còn ở xí nghiệp, công trường, hộ gia đình,… nhằm “giúp người học có kỹ năng thực hành được những công tác đơn thuần của 1 nghề”. Bởi vậy, đào tạo trình độ sơ cấp và thấp hơn cần được đề án này đặc thù chú trọng…

Ba là, kỳ vọng của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Các vấn đề trên cùng những gì đặt ra từ thực tế, nó đòi hỏi chúng ta nên cởi mở hơn mang 1989 cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và xã hội quản lý, có đơn vị, có tư  nhân, sở hữu hộ gia đình. 

Đã tới lúc chúng ta buộc buộc phải “đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục huấn luyện, đảm bảo dân chủ, hợp nhất; tăng quyền tự chủ và nghĩa vụ xã hội cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp” như ý thức Quyết nghị XII của Đảng. 

Vấn đề làm nhiệm vụ phân luồng học trò phổ quát sau lớp 9 của 1989 cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Cần lao thương binh và xã hội quản lý bắt buộc là một chủ trương rõ ràng, kèm đầu tư; vấn đề trường trong xí nghiệp hoặc ngược lại xí nghiệp đặt trong cơ sở huấn luyện nghề nghiệp cần được vô cùng khuyến khích, có chế tài. Chúng ta nỗ lực để đăng ký đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ sơ cấp trở xuống thuận lợi như mở doanh nghiệp hiện giờ.

Báo Giáo dục