Yêu cầu của Bộ Giáo dục mang thi nhà nước, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016

Trong công văn 2230/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ GD&ĐT tập kết chỉ đạo triển khai những công tác sau:

Phổ quát đa dạng, quán triệt toàn bộ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, những văn bản chỉ dẫn của Bộ GD&ĐT cho những đối tượng thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng sư tham dự tổ chức thi và tuyển sinh năm 2016.

Nâng cao cường công việc tuyên truyền nhằm thông báo kịp thời, gần như về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là các điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy; xây dựng và khai triển kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

Bộ Giáo dục chỉ đạo đơn vị thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016 (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về đa số mặt để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh.

Đối với các Sở GD&ĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng): Nâng cao cường công việc tham vấn, đề xuất mang Chủ toạ ủy ban nhân dân (UBND) thức giấc và Tổng Tham vấn trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh giấc) biện pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức thi cho học sinh thuộc khuôn khổ quản lý;

Chủ trì, kết hợp sở hữu trường đại học chủ trì cụm thi đại học hoặc những trường đại học được Bộ GD&ĐT cử kết hợp tổ chức cụm thi thấp nghiệp (giả dụ với) tư vấn trình Chủ toạ UBND cấp thị thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh giấc;

Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học trò trong các trường phổ tinh thông phạm vi quản lý;

Chỉ dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, bảo đảm lợi quyền cho những thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu xác thực phục vụ cho công tác đơn vị thi tại các cụm thi, công việc xét xác nhận thấp nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của những trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh;

Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, thầy giáo đủ tiêu chuẩn tham dự coi thi, chấm thi, phúc khảo tại Hội đồng thi cụm thi đại học theo đề xuất của trường đại học chủ trì cụm thi; tập huấn nghiệp vụ đơn vị thi, thanh tra thi; quán triệt ý thức bổn phận, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, gia sư tham gia;

(GDVN) – Đại học Thăng Long giới thiệu một “Chương trình xét tuyển” có nền móng là thuật toán bằng lòng trì hoãn.

Chỉ đạo các nhà trường trong tỉnh ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ để Hội đồng thi cụm thi đại học trên địa bàn thức giấc sử dụng cơ sở vật chất, trường, lớp và huy động nhân công chuyên dụng cho công ty thi, bảo đảm giảm tối đa phí của Hội đồng thi này; kết hợp xây dựng và khai triển phương án bảo đảm an ninh bơ vơ tự cho những điểm thi của Hội đồng thi trong những ngày đơn vị thi;

Kết hợp sở hữu các trường đại học chủ trì cụm thi trong việc bố trí những điểm thi của cụm thi đại học; chủ trì cùng với những trường đại học được giao nhiệm vụ kết hợp doanh nghiệp cụm thi phải chăng nghiệp (giả dụ có) khai triển thực hành rẻ các công tác: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét phê duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi; công ty xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh đảm bảo đúng quy chế và tiến độ.

Đối có các đại học, học viện và những trường Đại học, Cao đẳng: Xây dựng và khai triển kế hoạch thi, tuyển sinh của công ty, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh và ăn nhập sở hữu nhiệm vụ được cắt cử;

Thông tin kịp thời, gần như, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của tổ chức theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 của Bộ GD&ĐT;

Các trường đại học được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi đại học xây dựng và triển khai phương án đơn vị cụm thi đảm bảo nghiêm trang, an toàn, hiệu quả; bố trí toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia những khâu của Kỳ thi; trang nghiêm khai triển việc đào tạo, quán triệt nhiệm vụ cho những người được cử tham dự Kỳ thi, nhất là đối mang cán bộ, giảng sư tham dự coi thi, chấm thi và công tác tuyển sinh; chủ trì triển khai thực hành tốt các công tác: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét phê chuẩn kết quả thi và lưu trữ giấy tờ thi, ban bố kết quả thi;

Các trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ phối hợp doanh nghiệp thi: chủ động cộng tác trong đa số hoạt động tương tác đến việc doanh nghiệp cụm thi, phối hợp chặt chẽ mang trường đại học chủ trì cụm thi đại học và sở GD&ĐT chủ trì cụm thi thấp nghiệp để có phương án huy động đội ngũ cán bộ, giảng sư tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Bộ GD&ĐT đề xuất Giám đốc sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng những trường Đại học, Cao đẳng nêu cao tinh thần nghĩa vụ, chủ động kết hợp để đơn vị Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 đáp ứng các mục đích đề ra.

Báo Giáo dục